dimarts, 8 de setembre de 2009

nou de nou de nou: la festa de la nou


Eps, La festa de la nou al carrer nou (Projecte coordinat per M. Àngels Ballbé, JM Calleja, Neil Harbisson, Albert Ibanyez i Moon Ribas, en el qual intervindran 99 artistes al voltant d’una nou).

Nouranta-nou nouradors que noustraran la seva nou al carrer nou número nou de nou a nou el dia nou del nou del dos mil nou.

Actuació de Pau Riba a les nou i nou del vespre amb el més nou.