dissabte, 18 d’octubre de 2008

PERÍCIA

Dedicada a la soferta i a voltes oblidada guitarra i als desafi (N) aments que faig amb ella:

Essent així com són
les mans
tan vastes i complicades
tan plenes de carpis i metacarpis
i dits

essent els dits tan llargs
i extensos
tan plens de falanges i falangetes
-ínes, ròtules i articulacions
tan plens de músculs
minúsculs

ungles, nervis i tendons

i essent la guitarra com és
tan plena de cordes
ponts, clavilles
trastos, secrets i subdivisions

com podria mai arribar a tocar-la
sense cometre equivocacions?

(P.Riba)