divendres, 28 de març de 2008

Coitus interruptus


L´orgasme especulo-constructiu que pateix el nostre país i que sembla que no tingui aturador, té un clar exponent en el nou barri que s´està projectant al voltant del rial del Bareu a Arenys de mar. Aquí el desenvolupament urbanístic permès té com a contrapartida un equipament (la nova escola pública) que segurament es saturarà amb els nouvinguts (com també ha passat per exemple a Arenys de munt); una estranya contrapartida no?
L´urbanització del balcó del maresme (nom que rep la promoció), malgrat que més que un balcó es podria considerar l´entresòl anava acompanyada de la canalització del rial de Bareu inclosa en el pla director de prevenció d´avingudes (rierades) del maresme. La canalització corre a càrrec en el tram que es desenvolupa, (faltaria més!!!), de l´empresa promotora i en el tram ja urbanitzat (carrer Pau Costa) de l´ACA i el mateix consistori. I es precisament aquí on l´es obres estant aturades, l´empresa executora s´en ha desdit de manera molt sospitosa i tot plegat ha quedat parat. D´aquesta forma la canalització del rial s´interromp de manera brusca a l´alçada del carrer Pau Costa produint que l´aigua que llisqui per la conca impermeabilitzada per la zona urbanitzada arribi amb altes velocitats al tram no soterrat i d´aquesta manera s´amplifiquin considerablement el riscos derivats d´una rierada. Aquest fet es pot considerar gravíssim, i una manca de responsabilitat.
En última instància el darrer responsable dels efectes catastròfics que pugui causar una hipotètica rierada a la conca del Bareu en serà l´ajuntament d´arenys de mar.

1 comentari:

barb michelen ha dit...

Hello I just entered before I have to leave to the airport, it's been very nice to meet you, if you want here is the site I told you about where I type some stuff and make good money (I work from home): here it is