dijous, 11 de març de 2010

Arcadia XX

els dos primers anells col.locats

Estem ja a la recta final del procés constructiu. Ara ens dedicarem a enllestir la banyera. Primer de tot, amb la caladora procedim a realitzar el tall que determinarà l’obertura de la mateixa. El tamany de la banyera del kaiak es considerable, així serà més fàcil l’entrada i la sortida del palista.

Acabada la primera operació passem a tallar els anells de la banyera i a continuació els col·locarem. Farem servir tres anells per babord i tres per estribord que els unirem entre sí per tancar el cercle de la banyera. Utilitzarem una peça de fusta massissa per unir entre sí el costat de babord amb el d’estribord.


darrer anell

Primer de tot, presentem i col·loquem l’anell inferior dels dos costats, la unió es fa amb massilla epoxi a sobre de la coberta que haurem fregat prèviament. Fixem amb serjants aquest primer anell i un cop seca la massilla col·locarem el segon anell a sobre del primer repetint la mateixa operació. Un cop secs aquest anells passem a col·locar l’anell superior, aquest es una mica més ample per tal de facilitar la subjecció del cubrebanyes.


anells enllestits


Mentre esperem que tot plegat s’assequi ens dediquem ara a realitzar l’obertura del compartiment estanc de popa. Utilitzem la caladora per a realitzar el tall que abans haurem marcat. Després tallem i col·loquem els anells que determinaran que el tancament del “tambutxo” sigui estanc. La unió d’aquests anells a la tapa del “tambutxo” i a la part inferior de la coberta es fa també amb massilla epoxi. Els serjants ens subjectaran les peces fins que la massilla hagi pres.

tallant el tambutxo

anell inferior del tambutxo


Ara només ens queda esperar que tot plegat s’assequi i la setmana vinent fregarem els anells per tal de que quedin anivellats.