dilluns, 14 de desembre de 2009

Arcadia (VI)

ajustant els panells laterals

Després de tenir cosit tot el casco passem a ajustar els panells laterals que acabaran de donar la forma definitiva a l´embarcació. La feina es lenta i feixuga, els panells els hem d´ajustar el màxim per a tal de garantir el disseny de l´estructura ajustat als plànols i per garantir al màxim la resistència i l´estanquetat.

preparant l´interior per aplicar la massilla
A continuació prepara la massilla epoxi (resina, catalitzador, sílice i microfibres) amb una consistència semblana a la maionesa. Aquesta resina s´aplica amb una mànega pastelera i un cop seca formarà els radis de l´estructura que ens permetran tallar els fils de courre.

massilla per formar els radis que donen resistència a l´etructura

El següent pas, un cop fregat tot l´interior serà laminar tot l´interior amb fibre de vidre. Això serà el dissabte vinent.