diumenge, 29 de novembre de 2009

Arcadia (V)

Coser y cantar

casco totalment cosit


detall popa

La tècnica utilitzada, stich and glue (cosit i estratificat) s´ajusta realment a l´operacó que durant hores he estat realitzant, es a dir, cosir tota la quilla als panells laterals per a donar forma al casco. El contraxapat d´okume es va adaptant a la forma dissenyada gràcies als fils de coure que tensionen l´estructura. A la part final, la popa, s´ha de fer molta força i ens hem d´ajudar per uns serjants per a desplaçar les peces al seu lloc.

panells separadors


Un cop acabada aquesta operació, ajustem els panells que delimitaran la banyera i les cambres estanques. Aquests també es lliguen amb fil de coure i a més de donar rigidessa a l´embarcació ens serviran per ajaustar la geometria definitiva del casco.

panells separadors

La següent operació serà el laminat.