dilluns, 16 de novembre de 2009

Arcadia 16 (III)

preparant l´epoxi

Ara ja tenim els 8 panells units formant 2 panells de fons i 2 panells laterals. La següent operació es la d´unir un llistó Iroco (pot ser caoba, sapel.li o alguna altre fusta resistent) a la part superior dels panells laterals. Aquest llistó, a més de donar rigidessa a l´estructura quan es monti, ens servirà per poder fixar amb garanties desl panells de coberta.

la mànega amb la masilla

Per unir el llsitó s´usa epoxi 22 % i una massilla feta, a més a més del sílice amb microfibres. Aquest producte donarà la reistència necessaria a l´estructura per a suportar les forces a la que estarà sotmesa. Per aplicar la masilla fem servir una mànega pastissera. Al llarg de tota l´operació haurem d´anar amb compte per tal d´evitar taques als panells. Un bon grapat de serjants ens pressionen l´estructura fins que d´aquí unes 24 h estigui completament seca.
Mentres esperem que s´assequi, procedim a tallar els panells que delimitaran la banyera a banda i banda i crearan dos compatiments (a popa i a proa ) que ens serviran com a reserva de flotavilitat.

els serjants subjectant l´estructura